Trang chủ Khám phá cuộc sống Hướng dẫn lệnh xoá thư mục trong Linux bằng lệnh RM đơn giản nhất

Hướng dẫn lệnh xoá thư mục trong Linux bằng lệnh RM đơn giản nhất

by bennhautd1@
lenh xoa thu muc trong linux 2

Để giới thiệu đến các bạn về các lệnh căn bản khi làm quen với Linux. Trong bài viết này chúng tôi sẽ tìm hiểu lệnh xoá thư mục trong Linux bằng lệnh rm. Một lệnh khá hữu dụng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm nếu bạn sử dụng không cẩn thận. Sau đây là những  ví dụ cụ thể việc sử dụng lệnh rm để xoá thư mục trên Linux.

lệnh xóa thư mục trong linux

Cú pháp lệnh xoá thư mục trong Linux:

# rm /path/file

# rm /path/thu-muc

Xoá file

Để xóa 1 file bạn chỉ cần thực hiện lệnh xóa đến đường dẫn file bạn muốn xoá với lệnh rm trên Linux.

# rm vidu.log

# rm /var/log/secure.log

Trường hợp nếu bạn muốn xoá nhiều file cùng lúc thì bạn chỉ cần gõ lệnh đến đường dẫn của các file bạn muốn xoá.

# rm vidu.1.log vidu.2.log vidu.3.log

Yêu cầu xác nhận trước khi xóa

Khi bạn tiến hành xóa 1 file hoặc thư mục nào đó mà bạn cần chương trình lệnh hiển thị thông báo xác nhận hỏi có muốn xóa file hoặc thư mục đó hay không thì hãy sử dụng tùy chọn‘-i’.

# rm -i vidu.log

rm: remove regular empty file `vidu.log’? y

Bạn chọn ‘y’ (yes) để đồng ý xóa. Hoặc ‘n’ (no) để không tiếp tục việc xóa file/thư mục được chỉ định.

Xóa một thư mục rỗng

lệnh xóa thư mục trong linux

Nếu bạn có một thư mục rỗng, thì hãy dùng tùy chọn ‘-d’ để xoá thư mục đó. Lệnh này cũng tương đương lệnh ‘rmdir’. Nhớ là tùy chọn này chỉ có tác dụng với thư mục không có bất kì thư mục con hay dữ liệu trong nó.

# ls -R appdata/

# rm -d appdata/

Tương đương lệnh ‘rmdir’.

# ls -R appdata/

appdata/:

# rmdir appdata

Lệnh xoá thư mục trong Linux có chứa dữ liệu file và thư mục con

Sử dụng tùy chọn ‘-r’ sẽ giúp bạn xóa toàn bộ file và thư mục đang ở trong thư mục bạn muốn xoá.

# ls -lR dbstore/

dbstore/:

total 0

-rw-rw-r–. 1 vidu vidu 0 Mar 26 23:59 file1.log

-rw-rw-r–. 1 vidu vidu 0 Mar 26 23:59 file2.log

-rw-rw-r–. 1 vidu vidu 0 Mar 26 23:59 file3.log

drwxrwxr-x. 2 vidu vidu 6 Mar 26 23:59 service

# rm -r dbstore/

Nếu bạn muốn xoá thư mục có chứa dữ liệu mà cần phải xác nhận thì kết hợp với tùy chọn ‘-i’.

# rm -ri dbstore/

Ép buộc xóa file

Bạn sử dụng tùy chọn ‘-f’ để ép buộc xóa file không hỏi xác nhận. Tùy chọn này cũng sẽ không quan tâm đến việc tồn tại của tên file bạn cung cấp. Việc có tồn tại file đó thì xoá, nếu không thì thôi.

# rm -f vidu.log

Nếu các bạn không có quyền để xóa file cụ thể thì cũng sẽ bị cảnh báo về việc phân quyền.

# rm -f /home/cuongpc/location/db_stuff

rm: cannot remove ‘/home/cuongpc/location/db_stuff’: Permission denied

Ép buộc xóa thư mục có chứa dữ liệu

Kết hợp giữa tùy chọn ‘-r’ và tùy chọn ‘-f’.

# rm -rf dbstore/

 Hỏi xác thực khi xoá nhiều hơn file

lệnh xóa thư mục trong linux

Với tùy chọn ‘-i’ thì chương trình lệnh sẽ xuất hiện thông báo xác nhận duy nhất 1 lần khi bạn tiến hành xóa một lúc nhiều file với số lượng lớn hơn 3 file. Ví dụ mình xóa 5 file appx].log sau cùng lúc.

# ls -l linux_store/

total 0

-rw-rw-r–. 1 vidu vidu 0 Mar 27 01:07 app1.log

-rw-rw-r–. 1 vidu vidu 0 Mar 27 01:07 app2.log

-rw-rw-r–. 1 vidu vidu 0 Mar 27 01:07 app3.log

-rw-rw-r–. 1 vidu vidu 0 Mar 27 01:07 app4.log

-rw-rw-r–. 1 vidu vidu 0 Mar 27 01:07 app5.log

# rm -I linux_store/app*

rm: remove 5 arguments? y

Xóa file mà có tên bắt đầu bằng kí tự đặc biệt ‘-‘

Thỉnh thoảng trên hệ thống bạn sẽ phát hiện có file tên bắt đầu bằng kí tự đặc biệt như ‘‘. Thì có thể thực hiện thao tác sau để xóa file tên đó, nếu xoá kiểu cú pháp bình thường sẽ không được như dưới.

# ll

total 0

-rw-rw-r–. 1 vidu vidu 0 Mar 27 02:05 -store

# rm -store

rm: invalid tùy chọn — ‘s’

Sẽ xuất hiện lỗi “Try ‘rm –help’ for more information”.

Lúc này bạn hãy thực hiện cú pháp lệnh rm như dưới.

# rm — \ -store

# rm ./\ -store

lệnh xóa thư mục trong linux

Vậy là bạn đã biết lệnh xoá thư mục trong Linux rồi phải không nào ?! Cực kì đơn giản và dễ hiểu với các ví dụ sử dụng lệnh “rm” trên. Nếu bạn có thắc mắc đừng ngại comment trao đổi cùng chúng tôi nhé.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Để lại một bình luận