Trang chủ Blog tài chính Tài khoản doanh thu chưa thực hiện là gì?

Tài khoản doanh thu chưa thực hiện là gì?

by bennhautd1@
tai khoan doanh thu chua thuc hien

Hạch toán doanh thu chưa thực hiện là một trong những nghiệp vụ kế toán. Bạn đang theo học ngành kế toán. Hoặc bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về công việc kế toán. Bạn muốn tìm sự khác nhau giữa tài khoản doanh thu chưa thực hiện và khách hàng ứng trước. Chúng tôi đã tổng hợp những thông tin hữu ích nhất cho bạn ngay tại bài viết này. 

Tài khoản doanh thu chưa thực hiện là gì?

Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loại tài khoản doanh thu chưa được thực hiện. Tài khoản này là những con số phản ánh tình hình tăng giảm doanh thu chưa được thực hiện trong kỳ kế toán. Tài khoản 3387 là ký hiệu của tài khoản doanh thu chưa được thực hiện.

tài khoản doanh thu chưa thực hiện

Những hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị được xác nhận là doanh thu chưa thực hiện bao gồm: doanh thu nhận trước, lãi nhận trước. và những khoản khác. 

Cụ thể:

 • Doanh thu nhận trước là số tiền khách hàng đã trả trước nhiều kỳ kế toán hoặc một kỳ khi thuê tài sản. 
 • Lãi nhận trước khi doanh nghiệp cho vay vốn hoặc thực hiện mua các công cụ nợ. 
 • Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng theo hình thức trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán hàng hoá dịch vụ đó theo hình thức trả tiền ngay
 • Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh dựa trên đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn trước hoạt động
 • Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá với giá trị ghi sổ của tài sản đưa đi góp vốn liên doanh. Nó được xét tương ứng với phần lợi ích được nhận của bên góp vốn liên doanh
 • Còn các khoản thu chưa thực hiện bao gồm trả góp, chiết khấu giảm giá và các chương trình khách hàng,…

Phân biệt tài khoản doanh thu chưa thực hiện và khách hàng ứng trước

Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt loại doanh thu chưa thực hiện và khách hàng ứng trước. Người thực hiện hạch toán thường rất dễ nhầm lẫn trước doanh thu nhận trước và khách hàng ứng trước. Người kế toán phải ghi chép chính xác các hoạt động liên quan đến kinh tế tài chính của doanh nghiệp

Bản chất của hai tài khoản này trong nghiệp vụ kế toán đều là đối tượng nợ phải trả. Trách nhiệm của đơn vị là phải thanh toán chúng trong tương lai. 

  Tài khoản doanh thu chưa thực hiện Khách hàng ứng trước
Thời điểm thích hợp ghi nhận giao dịch nhận tiền Đã tạo ra doanh thu nhưng một phần của số tiền đó doanh nghiệp chưa thực hiện được Tiền sẽ nhận có liên quan đến giao dịch chưa tạo ra doanh thu. 
Thực tế giao dịch  Giao dịch đã được doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, sản phẩm được bán cho khách hàng hoặc dịch vụ đã được hoàn thành đã chuyển giao cho khách.  Giao dịch chưa được chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, chưa hoàn thành chuyển giao cho khách hàng

Tóm lại, bạn muốn phân biệt khoản tiền nhận trước sẽ được hạch toán vào doanh thu chưa được thực hiện hay người mua ứng trước tiền mua hàng sẽ dựa vào khách đã nhận được hay chưa. Tức là đơn vị của bạn đã giao hàng hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng hay chưa. Lúc này, bạn sẽ hoạch định số tiền người mua ứng trước tiền hàng khi người bán chưa giao hàng vào bên có của tài khoản 131.

Quy định hạch toán tài khoản doanh thu chưa thực hiện 

Thứ 3, bạn cần nắm vững những quy định hạch toán của doanh thu chưa thực hiện. Bởi nó có sức ảnh hưởng rất lớn đến kết quả công việc của bạn.

Nguyên tắc của doanh thu chưa thực hiện là

 • Người mua đã nhận được hàng. Tức đơn vị đã giao cho người mua
 • Người mua chấp nhận việc thanh toán cho hàng công ty giao.

Bạn phải hạch toàn tài khoản của doanh thu chưa thực hiện đúng. Các khoản bạn không được hạch toán vào tài khoản này:

 • Doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Nhưng doanh nghiệp đã nhận trước tiền của khách hàng. 
 • Phần doanh thu chưa thu được trong hoạt động cho thuê tài sản và cung cấp những dịch vụ nhiều kỳ
tài khoản doanh thu chưa thực hiện

Ghi nhận chính xác hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị:

 • Đối với hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trả chậm, trả góp: Doanh thu được ghi nhận theo bản giá bán tại thời điểm ghi nhận doanh thu.
 • Quy đổi giá trinh doanh nghĩa của khoản sẽ thu trong tương lai về thực tế ngay thời điểm ghi nhận doanh thu. Giá bán trả lúc này được tính theo lãi suất hiện hành. 
 • Chênh lệch giữa giá bán cho khách hàng theo cách trả chậm trả góp với giá bán ngay chính là phần lãi của bán hàng trả chậm và trả góp. Nó được ghi vào tài khoản doanh thu chưa thực hiện và được ghi nhận là doanh thu và kỳ kế toán.
 • Số tiền đã được nhận trước trong hoạt động cho thuê tài sản nhiều năm sẽ được ghi là doanh thu chưa thực hiện. Những năm tiếp theo nó được ghi nhận là doanh thu phù hợp cho doanh thu từng năm tài chính. 

Trên đây là những kiến thức hữu ích trong nghiệp vụ kế toán và tài khoản doanh thu chưa thực hiện. Bạn chỉ cần xác định đúng hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp thì sẽ ghi nhận đúng bản kế toán. Cảm ơn bạn đã xem bài viết.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Để lại một bình luận